RODO

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Strony Umowy
  3. Wzór umowy powierzenia e-legitymacje szkolne – LS_powierzenie_26_07_2022

Inspektor Ochrony Danych Osobowych –  IODO

Katarzyna Zaremba
mail: iodo@grupaloca.pl