Systemy RCP

Kwestia rozliczania czasu pracy do dość złożona spraw. W najprostszej wersji czytniki mogą prowadzić rejestr wejść i wyjść co można traktować jako zastąpienie papierowej listy obecności. Każda firma rządzi się własnymi prawami w kwestiach organizacyjnych, harmonogramy czasu pracy i inne istotnymi kwestiami RCP. Najtrudniej jest, gdy firma pracuje w systemie zmianowym, zatrudnia dużą liczbę pracowników podzielonych na brygady i działy.

Możliwości systemów RCP

  • Rejestrowanie początku czasu pracy
  • Rejestrowanie końca czasu pracy
  • Rejestrowanie wyjścia na przerwy, służbowe i prywatne.
  • Odczyt na karty UNIQUE, MIFAERE, ODCISK PALCA, KOD PIN
  • Opcjonalnie sterowaniem bramką obrotową lub systemem KD na drzwiach

Na potrzeby naszych instalacji przygotowaliśmy prostą wersję systemu go generowania raportów obecności na podstawie zgromadzonych przez system firmy ROGER. System nasz działa on-line i po zaimportowaniu zdarzeń z pliku CSV pozwala na utworzenie raportów w dwóch wersjach:

Raport

Lista obecności

Raport ten jest czytelną formą listy wejść i wyjść pracownika. Pozwala na wygenerowanie raportu zawierającego wykaz wejść i wyjść z wyliczeniem czasu obecności na terenie miejsca pracy. Do zbierania zdarzeń może być wykorzystany dedykowany czytnik czasu pracy albo czytniki które wykorzystywane są w systemie kontroli dostępu.

Raport

Karta pracy

Ta wersja raportu RCP jest bardziej złożona. Pozwala na kontrole prawidłowości czasu pracy tj. wykazuje nieobecność, spóźnienia oraz zbyt wczesne wyjścia. Wymaga to jednak przypisania harmonogramu czasu pracy na podstawie którego program oceni prawidłowości.