tel. 23 696 90 00

godziny pracy: 08:00 - 16:00

System rejestracji pobytu dzieci w świetlicy

Głównym celem programu jest prowadzenie szczegółowej ewidencji obecności, co pozwala na tworzenie elektronicznej listy obecności oraz na przygotowanie zestawienia ilości obecnych dzieci w przedziałach godzinowych co z kolei jest bardzo pomocne przy ustalaniu grafiku pracowników świetlicy. Z punktu widzenia dziecka, wystarczy zbliżyć identyfikator do czytnika. Ewidencja obecnych dzieci w świetlicy, tworzy automatycznie wysyłane raporty na wskazany adres e-mail np. do Dyrektora lub Kierownika świetlicy.