tel. 23 696 90 00

godziny pracy: 08:00 - 16:00

Elektroniczna Legitymacja Szkolna

Elektroniczna Legitymacja Szkolna

Nowy wzór legitymacji będzie obowiązywał dla wszystkich typów szkół tj.

 • legitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych
 • e-legitymacje szkolne dla uczniów gimnazjów
 • plastikowe legitymacje ucznia szkoły ponadpodstawowej
 • legitymacje na kartach plastikowych dla uczniów szkół policealnych

E-legitymacja będzie mogła funkcjonować w szkole opcjonalnie i równolegle z papierową legitymacją. Może funkcjonować jako zwykła karta plastikowa zastępując tylko legitymację papierową, ale może również zawierać chip elektroniczny i być wykorzystywana w dowolnych systemach na karty zbliżeniowe.

Z naszej stromy możemy zaoferować kilka takich usług:

 • systemy kontroli dostępu na teren szkoły. Uczeń posiadający e-legitymacje może używać jej jako wejściówki do szkoły. Każde wejście ucznia na e-legitymacje może być rejestrowane, dodatkowo można zdefiniować harmonogramy ograniczające możliwość wejścia lub wyjścia np. wejście tylko rano, wyjście po zakończeniu lekcji.
 • system elektronicznej rejestracji wydawanych posiłków w stołówce szkolnej. E-legitymacja może być również wykorzystana jako elektroniczny karnet obiadowy. Dzięki niej pracownik stołówki uzyska informację czy uczeń ma wykupione obiady i dodatkowo zarejestruje fakt jego odebrania.
 • system biblioteczny. Nadrukowane na legitymacji szkolnej kodu kreskowego pozwoli na wykorzystanie jej w bibliotece jako karty czytelnika
 • system rejestracji obecności dziecka w świetlicy. Uczeń rozpoczynając pobyt w świetlicy, zbliża e-legitymację do czytnika potwierdzając wejście na świetlicę. Wychodząc również zbliża elektroniczną legitymację do czytnika. Dzięki temu proces sprawdzania obecności jest krótszy, a opiekun świetlicy może wygenerować raport obecności.

Planujemy wprowadzić do oferty kilka rodzajów e-legitymacji m.in.:

 • e-legitymacja PCV - bez modułu zbliżenowego
 • e-legitymacja szkolna z modułem MIFARE
 • e-legitymacja plastikowa z modułem UNIQUE