tel. 23 696 90 00

godziny pracy: 08:00 - 16:00

Elektroniczna Legitymacja Szkolna

Elektroniczna Legitymacja Szkolna

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla szkół, które pomimo braku odgórnego wprowadzenie wzoru legitymacji szkolnej w formie plastikowej, chcą ją zastosować taki model w swojej szkole. Póki co musi on jednak współdziałać jednocześnie z dokumentem w formie papierowej. Przewaga wersji elektronicznej jest niepodważalna ze względu na jej wytrzymałość, niesie również dodatkowe korzyści takie jak możliwość wykorzystania jej jako identyfikatora ucznia, umożliwić wejście na teren szkoły, do biblioteki czy otrzymanie posiłku w stołówce szkolnej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS opublikowanym w Dz. U. z 2002 r. Nr 159, poz. 1320, wydawanie i ewidencja wydanych legitymacji jest obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń. Oprócz tego rozporządzenie z 2002 roku wprowadziło rozróżnienie legitymacji dla uczniów zdrowych oraz dla uczniów niepełnosprawnych: odpowiednio wzór MENiS-II/180/2 w kolorze różowym i MENiS-II/182/2 w kolorze żółtym.

Legitymacje na karcie plastikowe na dzień dzisiejszy mogą być więc tylko uzupełnieniem i pełnić rolę dokumentu wewnątrz szkolnego jako identyfikator lub karta wstępu. Wprowadzenie jej jednak wcześniej niesie za sobą dużo korzyści, ponieważ legitymacja taka może pełnić dodatkowe funkcje takie jak:

  • identyfikacji wizualnej ucznia - forma identyfikatora
  • elektronicznej karty wstępu na teren szkoły - wymaga instalacji urządzeń kontroli dostępu
  • karty bibliotecznej
  • karty posiłkowej - do elektropnicznego rejestrowania wydanych posiłków w stołówce szkolnej
  • karty identyfikacji w sekretariacie

Wprowadzenie takiej legitymacji jako uzupełnianie standardowej legitymacji pozwoli na przygotowanie się do wprowadzenia odgórnie ustalonych blankietów, co ułatwi jego wdrożenie. Pozwoli również na przygotowanie infrastruktury technicznej m.in. urządzenia kontroli dostępu na karty zbliżeniowe. Wykonanie instalacji urządzeń kontroli dostępu na karty standardu MIFARE zapewni późniejsze ich wykorzystanie.